JAUNIMO ATSTOVAI

Ar kartais jautiesi, kad niekam nerūpi tavo nuomonė? Kad tavo ir tavo draugų problemos taip niekada ir nebus išspręstos?

Iš tikrųjų, daug žmonių taip jaučiasi, ir jauni, ir suaugę. Jeigu esi nepatenkintas esama situacija, visada gali bandyti ją keisti, siekti, kad tavo balsas būtų išgirstas, padėti sukurti geresnę aplinką ir daugiau galimybių ne tik sau, bet ir aplinkiniams.

Palangos miesto savivaldybėje jaunimą atstovauja ne viena organizacija. Jų nariai siekia, kad jaunimas būtų išgirstas, suprastas, galėtų patys įsitraukti ir prisidėti prie esamų problemų sprendimo, įgytų tam reikalingų žinių ir įgūdžių.

Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS)

Palangos miesto savivaldybėje moksleivių nuomonę atstovauja kiekvienoje mokykloje veikianti mokinių savivalda (mokinių parlamentas, sąjunga ar pan.). Bendrai visų moksleivių nuomonę atstovauja LMS Palangos miesto mokinių savivaldų informavimo centras (MSIC). Palangos MSIC - tai Palangos miesto savivaldybės mokyklų savivaldų centras, kuris yra Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) padalinys Palangos mieste.

Palangos LMS padalinio kontaktai: palanga@moksleiviai.lt

Daugiau bendrai apie LMS

moksleiviai.lt

Daugiau apie Palangos LMS padalinio veiklą

facebook.com/palangos.misc

Palangos m. sav. jaunimo reikalų taryba (Palangos JRT)

Kiekvienoje savivaldybėje, taigi ir Palangoje, taip pat yra Savivaldybės jaunimo reikalų tarybą. Savivaldybės jaunimo reikalų taryba (SJRT) yra visuomeninė patariamoji institucija, lygybės principu sudaroma iš savivaldybės administracijos ir (ar) savivaldybės tarybos ir savivaldybės teritorijoje gyvenančių, visuotinio susirinkimo metu išrinktų, jaunimo atstovų. Palangos SJRT sudaro 10 narių, t. y. 5 savivaldybės atstovai ir 5 jaunimo atstovai.

Ką veikia jaunimo atstovai savivaldybės jaunimo reikalų taryboje:

Atstovauja jaunimo nuomonę (mokymo, įsidarbinimo, laisvalaikio ir kt. temomis)
• Sprendžia jaunimui svarbius klausimus (pvz., kokias jaunimo veiklas finansuoti)
• pasiūlymus savivaldybės tarybai, įstaigoms ir organizacijoms (pvz., mokykloms)
• Skatina bendradarbiavimą tarp įvairių įstaigų ir organizacijų (pvz., mokyklos)
• Inicijuoja įvairias jaunimui įdomias veiklas (pvz. Jaunimo apdovanojimai)

Daugiau info apie SJRT gali suteikti Jaunimo reikalų koordinatorė Laura:
Tel. (8 460) 34 147
Mob. tel. +370 684 54 628
El. p. laura.janusiene@palanga.lt

Nuotraukoje SJRT jaunimo atstovai 2019 m. - 2021 m. kadencijos;
iš kairės: Sigitas Vasiliūnas, Rokas Bražinskas, Meda Lisovojytė (SJRT'19-21 m. pirmininkė), Albertas Martinaitis, Audrius Paulauskas.

Nuotraukoje SJRT savivaldybės atstovai 2019 m. - 2021 m. m. kadencijos; Dalai Baranauskienė, Akvilė Kilijonienė, Ilona Pociuvienė, Bronius Vaitkus, Justas Žulkus.

Nuotraukoje SJRT jaunimo atstovai 2022 m. kadencijos;
iš kairės: Gabija Bartkutė (SJRT'22 pirmininkė), Gabija Stankevičiūtė, Dovydas Vileikis, Martyna Sumaryuk, Greta Miščikaitė.

SJRT savivaldybės atstovai 2022 m. kadencijos; Gina Mosteikytė, Akvilė Kilijonienė, Ilona Pociuvienė, Bronius Vaitkus, Justas Žulkus.