Projekto „Atviri visiems“ idėja ir tikslas

Projektas „Atviri visiems“ kilo iš noro suburti ir suartinti skirtingo amžiaus, gyvenamosios vietos ir tautybių Palangos miesto savivaldybės gyventojus.

Projekto tikslas yra, kad jaunimas išmoktų ir organizuotų įvairias veiklas ir renginius, skirtus visiems Palangos ir Šventosios gyventojams bei čia apsigyvenusiems pabėgėliams iš Ukrainos, o bendruomenės narių buvimas kartu prisidėtų prie geresnio vienas kito supratimo ir palaikymo.

Įgyvendinimas: 2024 m. kovo 8 d. - 2025 m. kovo 7 d.

Kokio pokyčio siekiame/tikimąsi?

Tikimės, jog Palangoje atsiras tradiciniai jaunimo organizuojami užsiėmimai ir renginiai, kuriuose dalyvaus skirtingo amžiaus, tautybės žmonės, kurie galės įdomiai praleisti laiką, geriau susipažinti tarpusavyje ir suprasti vienas kitą. Siekiame, kad jaunimas būtų matomas kaip norintis ir galintys įsitraukti į bendruomenę, pasiūlyti visiems atvirų ir prasmingų veiklų. Projektas skirtas iš dalies ir suburti jaunimo savanorių komandą, kad Palangoje būtų stiprių, įvairioms situacijoms pasiruošusių savanorių, galinčių planuoti, organizuoti ir įgyvendinti skirtingas veiklas. Tokiu būdu projektas atneš naudą ir konkrečiai 14-29 m. jaunimui, ir visai Palangos miesto savivaldybės bendruomenei.

Reguliarios veiklos:

Komandos susitikimai bei susitikimai su savanoriais, veiklų planavimas

Mokymai komandos nariams ir savanoriams

Keturios reguliarios veiklos bendruomenei:

Maisto gaminimo užsiėmimas

Draugiškas stalo žaidimų turnyras

Muzikos vakaras (ir galbūt karaoke, gali būti teminis)

Filmas ir pokalbiai prie arbatos

Projektą įgyvendina neformali jaunimo grupė kartu su VšĮ Metų rievės

VšĮ „Metų rievės“ įkurta siekiant padėti jautresnėms ir daugiau pažeidžiamoms grupėms, pagal poreikį teikiant informaciją, konsultacijas, įtraukiant jas į sprendimų priėmimo procesus, suteikiant reikalingų žinių bei įgūdžių.

Taip pat VšĮ „Metų rievės“ atlieka tyrimus jaunimo ir socialinėse srityse, organizuoja mokymus, konferencijas, kultūrinius renginius.

Vienas iš siekių – teikti socialines paslaugas.

www.meturieves.lt